Undersökning

Efter att du beställt en tid, görs en undersökning. Den visar om du har hål i tänderna, tandköttsinflammation, tandlossning eller andra saker som måste åtgärdas. Ibland hittar tandläkare Jesper något som behöver utredas. Då kan du får en ny tid om ytterligare undersökning krävs. Helheten är viktig och därför behöver vi veta om du tar några mediciner eller om du står under annan läkarbehandling. Ta gärna med din medicinlista.

Alla våra undersökningar utförs av Jesper. Den innehåller flera moment bl.a. röntgenundersökning där kan vi bl.a. se karies mellan tänderna. Med en sond undersöker vi försiktigt dina tänder och kan då också upptäcka ojämnheter och karies. Tandkött runt tänderna tittar vi också noga på. De flesta sjukdomar som kan drabba munhålan kommer smygande och symptomfri, när smärta märks är det oftast först i slutskedet då det är svårare att behandla skadan. Varbildning i anslutning till tänder och förändringar i benet.

Terapiplan

Du går tillsammans med Jesper igenom resultatet av undersökningen och Jesper visar och förklarar vad han hittar på röntgen. Du får alltid vid större behandlingar terapiplan (ofta olika alternativ) och kostnadsförslag. Därefter väljer du det som du tycker passar dig bäst! Hur ofta vi rekommenderar en undersökning är beroende på hur vi bedömer risken för olika sjukdomar hos just dig. Vanligtvis räcker en gång per år men ibland krävs fler besök. Jesper har ett väl etablerat kontaktnät av specialister som vi samarbetar med.