Invisalign® & tandställning

Invisalign® är en så gott som osynlig metod för att justera dina tänder, lite i taget. Oavsett om du har trångt, glest eller sneda tänder, underbett, öppet bett eller djupt bett kan Invisalign vara hjälpmedlet för dig att få ett vacker och fungerande leende. Det är den moderna metoden istället för den traditionella ”räls-tandställning”.

Skenorna bärs 22 timmar om dygnet, du tar endast ut skenorna när du äter och dricker. Eftersom skenorna är avtagbara är det lätt att sköta sin munhygien och du kan äta samma mat som tidigare.

Första steget är att boka tid hos oss, en undersökning ska ha gjorts inom ett år för att utesluta sjukdomar eller hål i tänderna innan vi går vidare med Invisalign.

Därefter tas ett digitalt avtryck med vår 3D-scanner samt foton. Avtrycket och fotona skickas till Invisalign som gör en digital 3D förhandsvisning på hur dina tänder kommer att flyttas, hur många par skenor som du kommer få samt det slutliga resultatet, detta kallas för ClinCheck. Du går igenom din ClinCheck tillsammans med Jesper och gör justeringar om så önskas. Därefter beställs dina skräddarsydda skenor från Invisalign.

Du får ett sett med skenor som du bär 22 timmar om dygnet och du byter själv skenor hemma – med i genomsnitt 1 veckas mellanrum. Du kommer på kontroller hos oss och får nästa set med skenor utlämnade ca var 4:e-5:e vecka beroende på hur din behandling ser ut. När behandlingsplanen genomförts behöver du ha så kallade Vivera skenor på nätterna när du sover för att behålla ditt nya leende.

FÖRE OCH EFTER INVISALIGN

FÖRE

EFTER

FÖRE

EFTER

FÖRE

EFTER