Rotfyllning

Rotfyllning är en behandlingsmetod som innebär att inflammerad, död eller infekterad vävnad i en rotkanal tas bort och ersätts med ett rotfyllningsmaterial. Huvudsyftet är att få roten fri från såväl bakterier som skadad vävnad.

När bakterier en gång tagit sig in i pulpan (tandnerven) försvinner de inte. De fortsätter istället via rotkanalerna och ut mot benet runt tanden. Vi kallar det osteit (varbildning). Tandpulpan kan inflammeras via ett djupt hål, en djup lagning eller via sprickor i tanden orsakade av hög belastning. Ibland ger inflammationen värk, som kan förvärras i kyla. Oftast känner man ingenting trots att det är frågan om en stor bakteriehärd. Detta syns på röntgenbilder. En rotbehandling och rotfyllning kan som regel rädda tanden. Att få rotkanalerna bakteriefria kräver normalt två besök.

När alla bakterier är borta och kanalerna rotfyllda återstår att laga tanden. Om det inte fanns någon lagning innan eller om hålet var litet kan vi oftast göra en fyllning direkt. Det vanliga är att tanden behöver förses med en krona för att det ska hålla. Den nya kronan görs ca 3 månader efter rotfyllningen och röntgen tas för att säkerställa att rotbehandlingen är lyckad.