Räntefritt lån

Vi lägger upp lånet åt er och betalar räntan i 12 månader. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss eller läsa mer på www.ResursBank.se .

Nedan finns Resursbanks grundkrav för att bevilja lån.

Grundkrav för ny ansök om lån eller höja befintlig kredit:

  • Du ska vara 18 år eller äldre
  • Du ska ha svensk personnummer och vara folkbokförd i Sverige
  • Du ska ha tillsvidareanställning sen minst 6 månader eller provanställning som övergått till tillsvidareanställning
  • Du får ej ha betalningsanmärkning eller skuld hos kronofogden
  • Du får ej ha missad inbetalning hos ResursBank
  • Du får ta lån som ålders- eller sjukpensionär
  • Du får ta lån om du är långtidssjukskriven eller föräldraledig men ska då ha en tillsvidareanställning att återgå till efter sjukskrivning eller föräldraledighet
  • Är du egen företagare eller frilansare ska det ha bedrivits i minst 1 år
  • Resurbank kan bevilja lån till långtidsvikariat inom vård och omsorg